circle icon

360 meter lång kaj för ny containerterminal

"Gävle Hamns första uppdrag till Bylero var vid byggnationen av en 200 meter lång kaj för bulkgods. Byleros roll var att bygg- och projektleda under den 2-åriga byggtiden. Kajen är dimensionerad för att ta emot 240 meter långa fartyg.

Idag är Bylero projekterings- och projektledare för byggnation av en 360 meter lång kaj för den nya containerterminalen – en kaj som utökar vår containerkapacitet till 600 000 TEU*. Gävle hamn är idag Sveriges tredje största containerterminal och utbyggnaden stärker vår position som containerhamn. Den nya containerterminalen beräknas vara i drift under Q4 2019.

Gävle Hamn har ramavtal med Bylero och de hjälper oss med bygg- och projektledning samt bygglovsfrågor. Byleros personal har hög kompetens och sköter sina arbetsuppgifter på ett tryggt och engagerat sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet. Jag skulle självklart rekommendera Bylero till en kollega även i en annan bransch – för jag har själv sett hur bra de är vid bygg-, projekt- och projekteringsarbeten."

Daniel Karlsson
Infrastrukturchef, Gävle Hamn


* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), dvs en 20-fots container med måtten 6,1 x 2,44 x 2,59 meter (längd x bredd x höjd).

    KONTAKTA OSS


    * Fälten är obligatoriska