circle icon

Säkerhetshöjandeåtgärder Norrtälje- och Österåkeranstalten

"Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som hyrs av exempelvis Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Polisen, Försvarsmakten och Domstolsverket. Säkerhet är mycket viktigt för våra hyresgäster så leverantörer som Bylero måste möta våra olika krav inom bland annat fysisk säkerhet och informationssäkerhet, till exempel att ritningar och andra sekretessbelagda uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Vi har använt Bylero i ett 10-tal olika projekt, inklusive arbetet med säkerhetshöjande åtgärder på Norrtäljeanstalten och Österåkeranstalten. Bylero har hög kompetens inom bygg- och projektledning. De är en strategisk leverantör som alltid ställer upp och har rätta förmågan att ta med sig vunnen kunskap in i nästa projekt. Byleros personal tar stort ansvar och jobbar långsiktigt vilket är viktigt för oss.”


Göran Kumlin
Chef Projekt och Utveckling, Specialfastigheter Sverige AB

    KONTAKTA OSS


    * Fälten är obligatoriska