circle icon

Församlingshus på historisk mark

S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm började byggas på 1580-talet. Sedan 2019 är Stockholms stift ägare av kyrkan, dess kyrkogård och före detta församlingshus. När församlingshuset, uppfört 1985, skulle byggas om till ett nytt stiftskansli, anlitades Bylero för projekt- och byggledning.

Planen var en långsiktigt hållbar lokallösning, och arbetena omfattade en fullständig invändig ombyggnation, stambyte och planerat underhåll. Hållbarhetsmålen var återanvändning av byggmaterial, energieffektiv teknik och förbättrad värmeisolering samt förberedande av solcellsinstallation. Miljömål var bland annat att redovisa bra materialval enligt Byggvarubedömningen.
– Som ett led i att nå hållbarhetsmålen har material som funnits på kyrkans vind återanvänts och restaurerats, såsom belysningsarmaturer. Även marmorgolv och en fin parkett i lounge och matsal har återanvänts, säger Göran Axén, projektledare på Bylero.

Byggnaden har lokalanpassats för att stödja ett processtyrt och aktivitetsbaserat arbetssätt utan personliga kontorsarbetsplatser. Den större invändiga byggåtgärden var ett nytt entresolplan i den före detta körsalen med två våningars takhöjd, som nu omvandlats till en öppen, kreativ samarbetsyta med gradänger och trappa. Öppna kontorslösningar har varvats med mötesrum, bokningsbara tysta rum och teamsrum för enskilt arbete. En utmaning med de öppna ytorna var att bjälklagen svankade, varpå en golvavjämning utfördes för att få underlaget i jämn nivå.

Utvändigt finns ett nytt entréparti, ny sidoentrédörr, putslagningar och omfärgad fasad i befintlig kulör. Inflyttning skedde sommaren 2022 och såväl tidsplan som budget hölls.
– Extra roligt är att projektet ligger i hjärtat av Stockholm, precis vid Kungsträdgården, för hela Sverige att beskåda, säger Göran Axén.

    KONTAKTA OSS


    * Fälten är obligatoriska