circle icon

Sigtunas ståtliga kyrkoruiner

”S:t Olofs och S:t Pers kyrkoruiner reser sig fortfarande höga och tillhör Sigtunas mäktigaste landmärken. För fem år sedan var båda i stort behov av restaurering. Ruinerna hade spärrats av för besökare eftersom det fanns problem med sprickbildning och nerfallande stenar. Sigtuna kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och Sigtuna församling startade då ett samprojekt där alla tre bidrog till den mångmiljonsatsning som krävdes för att bevara ruinerna för framtiden. Kulturmiljölagens 2:a kapitel om fornminnen ställer mycket speciella krav vid restaureringar av så här gamla ruiner. Därför krävdes många tekniska och antikvariska beslut kring det praktiska arbetet, till exempel med ny murfogning, murkrönstäckning för att förhindra vatteninträngning och andra förstärkningsåtgärder. Byleros projekt- och byggledning bidrog till ett utmärkt resultat. Både budget och tidsplan hölls.

Sedan november 2019 är båda kyrkoruinerna färdigrestaurerade och öppna för allmänheten. De används nu för guidade historiska visningar, musikframträdanden, bröllop, dop och andra gudstjänster. Byleros personal har visat sig synnerligen kompetent och kunnig under restaureringsarbetet. De har arbetat oss igenom byggmöten, tidsplaner, kostnadskontroller och annat på ett metodiskt och sympatiskt sätt som skapar trygghet för alla inblandade. Även Byleros antikvariska kunskaper har varit till stor nytta för hela restaureringsprojektet.”Mattias Jonsgården
Tidigare projektchef Sigtuna kommun

    KONTAKTA OSS


    * Fälten är obligatoriska