circle icon

Ombyggnad av Carolina Rediviva – Sveriges första forskningsbibliotek

”Carolina Rediviva byggdes mellan åren 1819 och 1841 och är Uppsala Universitets bibliotek. Byggnaden har använts för sitt ursprungliga ändamål i över 150 år och för att förbättra tillgängligheten för både forskare, studenter och allmänheten har Statens fastighetsverk nu gjort en omfattande ombyggnation och en mindre nybyggnation. Bylero har varit engagerade under hela projektet och bland annat hjälpt till med byggledning samt kontrollansvar enligt PBL för detta fleråriga arbete som avslutades sommaren 2019.

Ombyggnationen har möjliggjort en modernisering av biblioteksverksamheten med bland annat automatiserad återlämning av studielitteratur. Studenterna har fått ett större café och lunchområde med betydligt fler matplatser och faciliteter att hantera egna lunchlådor. Vidare har en museidel flyttats och nya konferenslokaler skapats. Säkerhet och brandskydd har förbättrats i samband med ombyggnationen och genom en mindre nybyggnation tillgodoses nu dagens behov av effektiv källsortering i ett separat hus.

Statens fastighetsverk i Uppsala har anlitat Bylero sedan 2014 och de är nu inne på sitt andra ramavtal med oss. Byleros medarbetare är bra på att lyssna och lösa problem och vi är absolut nöjda med deras insatser. Alla från Bylero som jobbat med Carolina Rediviva har varit kvinnor – positivt i en bransch som mestadels består av män. Min erfarenhet av Bylero är att de har mycket professionella och engagerade medarbetare.”


Bengt Skoglund
Fastighetsförvaltare Uppsala, Statens fastighetsverk

    KONTAKTA OSS


    * Fälten är obligatoriska